kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin yöntem

kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin yöntem Osm. memurin muhakematı kanunu

Üzerinde kamu görev ve yükümlülüğü taşıyan bir görevlinin, kamu işi ya da görevini yaptığı sırada işlediği suçtan dolayı, bağlı bulunduğu özel yargılama yöntemi.


kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin yöntem için benzer kelimeler


kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin yöntem, 51 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', 'l', 'i', 'l', 'e', 'r', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'y', 'a', 'r', 'g', 'ı', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', 'n', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', şeklindedir.
kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin yöntem kelimesinin tersten yazılışı metnöy nikşili anıralamnalıgray ninirelilverög umak diziliminde gösterilir.