kamusal kent işgörüleri

kamusal kent işgörüleri İng. public services

Yerel bir toplumda yaşayanların ortaklaşa yararlandıkları ve genellikle devlet, kent yönetimi gibi kamu tüzel kişiliklerince doğrudan doğruya ya da onların gözetim ve denetimi altında, kazanç amacı olmaksızın yerine getirilen, yol, okul, gezilik, durguluk, su, elektrik, havagazı ve toplu taşıma gibi gereksinmelerle ilgili işler ve kolaylıklar. bk. kamu görevi.


kamusal kent işgörüleri için benzer kelimeler


kamusal kent işgörüleri, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'e', 'n', 't', ' ', 'i', 'ş', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
kamusal kent işgörüleri kelimesinin tersten yazılışı irelürögşi tnek lasumak diziliminde gösterilir.