kandağına basmak

kandağına basmak

Damarına basmak, kızdırmak.


kandağına basmak için benzer kelimeler


kandağına basmak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'b', 'a', 's', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
kandağına basmak kelimesinin tersten yazılışı kamsab anığadnak diziliminde gösterilir.