kapak

kapak, -ğı

a. 1. Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne: “Evin en alt katına indik, oradan da bir mahzen kapağı açtılar.” -R. H. Karay. 2. Dolap, sandık vb.ni örtmeye yarayan parça: Dolap kapağı. 3. Kitap, defter vb.nin en üstüne geçirilen kılıf: “Kapağını, geceleri aynı masa etrafında buluştuğu ressamlardan birine çizdirecekti.” -A. İlhan. 4. Biçilen ağaç kütüklerinin iki yanından çıkan, düzgün olmayan tahta. 5. Zıvanada iki dış yan parça.


kapak

1. Bir tarafı düz, öteki tarafı yuvarlak kalas. 2. Biçilen ağaç kütüklerinin iki yanından çıkan düzgün olmayan tahta. 3. Hamur açmakta kullanılan dört ayaklı tahta. 4. Değirmenin çarkına basınçlı su gönderen ortası delik tahta. 5. Değirmende un doldurulan küçük el küreği.


kapak

Fidelere konulan ince gübre.


kapak

Yufka ekmeğin dörtte biri : Dört kapak ekmek yedim daha doymadım.


kapak

Üç yaşındaki tay.


kapak

Tarlayı sürmeye başlamadan önce sabanla ya da pullukla ayrılan bölümlerden biri.


kapak

Peynir tekeri.


kapak

Dam yapımında kullanılan, belli ende, boyda kesilmiş ağaç parçaları.


kapak Osm. kapak

1. Mobilyada, bazı bölümleri kapatan eleman. 2. Zıvanada iki dış yan parça. 3. Tomruğun dışından çıkan, bir yüzü düz, öbür yüzü eğmeçli tahta.


kapak İng. cover page
kapak İng. top (electric guitar)

Tonal dengeyi sağlamak, aynı zamanda güzel bir görünüm elde etmek amacıyla gövdeden farklı bir ağaçtan birkaç santimetre kalınlığında kesilerek gövdeye yapıştırılan parça.


kapak

bk. kapacık.


kapak Osm. takke

(matematik)


kapak

Tahtadan yapılmış eski bir savaş gemisi.


kapak

hlk. Sığır budunun dış yüzünde, kenar ve dilme parçaları arasında, sağrıdan dize kadar dikine uzanan bölgenin kaslarını içeren pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.


kapak için benzer kelimeler


kapak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'k', şeklindedir.
kapak kelimesinin tersten yazılışı kapak diziliminde gösterilir.