kapalı çevrim sistemi

kapalı çevrim sistemi İng. closed loop system

kapalı çevrim sistemi için benzer kelimeler


kapalı çevrim sistemi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
kapalı çevrim sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis mirveç ılapak diziliminde gösterilir.