kapanaksal beze yalımı

kapanaksal beze yalımı Fr. Adénophthalmie

kapanaksal beze yalımı için benzer kelimeler


kapanaksal beze yalımı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'n', 'a', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'e', 'z', 'e', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kapanaksal beze yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay ezeb laskanapak diziliminde gösterilir.