kara helva

kara helva

Un helvası.


kara helva için benzer kelimeler


kara helva, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'h', 'e', 'l', 'v', 'a', şeklindedir.
kara helva kelimesinin tersten yazılışı avleh arak diziliminde gösterilir.