kara keş

kara keş

Kara kurut


kara keş için benzer kelimeler


kara keş, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'k', 'e', 'ş', şeklindedir.
kara keş kelimesinin tersten yazılışı şek arak diziliminde gösterilir.