kara sıcaklık aralığı

kara sıcaklık aralığı İng. black heat range

Isıtılan parçaların renk değiştirmediği, yaklaşık olarak 550°C'a dek olan sıcaklık aralığı.


kara sıcaklık aralığı için benzer kelimeler


kara sıcaklık aralığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kara sıcaklık aralığı kelimesinin tersten yazılışı ığılara kılkacıs arak diziliminde gösterilir.