karaciğer biyopsisi

karaciğer biyopsisi İng. liver biopsy

Karaciğerden muayene edilmek üzere ufak bir parça çıkarılması. Özellikle siroz, fibroz ve neoplazilerin yol açtığı karaciğer büyümelerinin nedenlerini ortaya koymak için en radikal yöntemdir. Ayrıca alfatoksikozis ve kimi zehirlenmelerle, bakır ve A vitamini yetersizliklerinin tanısında yarar sağlar. Pıhtılaşma bozuklukları bulunmayan karaciğer hastalıklarında güvenilir biçimde uygulanabilir.


karaciğer biyopsisi için benzer kelimeler


karaciğer biyopsisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'b', 'i', 'y', 'o', 'p', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
karaciğer biyopsisi kelimesinin tersten yazılışı isispoyib reğicarak diziliminde gösterilir.