karaciğer enzimleri

karaciğer enzimleri İng. liver enzyme

Karaciğer hastalıklarının erken tanısında belirlenen sorbitol dehidrogenaz (SDH), gamma glutamyl transferaz (GGT), glutamate dehidrogenaz (GLDH), ornitin karbamil transferaz (OCT), alkalen fosfataz (AP), aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino transferaz (ALT) gibi enzimler.


karaciğer enzimleri için benzer kelimeler


karaciğer enzimleri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'e', 'n', 'z', 'i', 'm', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
karaciğer enzimleri kelimesinin tersten yazılışı irelmizne reğicarak diziliminde gösterilir.