karaciğer kılcalkurdu

karaciğer kılcalkurdu Lat. Capillaria hepatica

Sıçan, köpek, tavşan, maymun ve insanların karaciğerinde yaşayan incecik solucan. (Türkiye'de görülmüştür.)


karaciğer kılcalkurdu için benzer kelimeler


karaciğer kılcalkurdu, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'c', 'a', 'l', 'k', 'u', 'r', 'd', 'u', şeklindedir.
karaciğer kılcalkurdu kelimesinin tersten yazılışı udruklaclık reğicarak diziliminde gösterilir.