karaciğer üçlüsü

karaciğer üçlüsü İng. trias hepatica

anat. Portal bölge.


karaciğer üçlüsü için benzer kelimeler


karaciğer üçlüsü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'ü', 'ç', 'l', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
karaciğer üçlüsü kelimesinin tersten yazılışı üsülçü reğicarak diziliminde gösterilir.