karadamar deşkisi

karadamar deşkisi Fr. Phlébotome

karadamar deşkisi için benzer kelimeler


karadamar deşkisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ş', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
karadamar deşkisi kelimesinin tersten yazılışı isikşed ramadarak diziliminde gösterilir.