karadamar taşı

karadamar taşı Fr. Phlébolithe

karadamar taşı için benzer kelimeler


karadamar taşı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
karadamar taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat ramadarak diziliminde gösterilir.