karalama defteri

karalama defteri

a. Karalamaların yapıldığı defter, müsvedde defteri.


karalama defteri için benzer kelimeler


karalama defteri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
karalama defteri kelimesinin tersten yazılışı iretfed amalarak diziliminde gösterilir.