karalama kümesi

karalama kümesi İng. scratch set

karalama kümesi için benzer kelimeler


karalama kümesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
karalama kümesi kelimesinin tersten yazılışı isemük amalarak diziliminde gösterilir.