karmaşık yıkıcı ikilem

karmaşık yıkıcı ikilem İng. complex destructive dilemma

(…) biçimindeki çıkarım kuralı.


karmaşık yıkıcı ikilem için benzer kelimeler


karmaşık yıkıcı ikilem, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'ı', 'k', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'i', 'k', 'i', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
karmaşık yıkıcı ikilem kelimesinin tersten yazılışı meliki ıcıkıy kışamrak diziliminde gösterilir.