kası keser

kası keser Fr. Scolopomachérion

kası keser için benzer kelimeler


kası keser, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 's', 'ı', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
kası keser kelimesinin tersten yazılışı resek ısak diziliminde gösterilir.