kataliz

kataliz Fr. catalyse

a. kim. Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi.


kataliz İng. catalysis

Katalist varlığı ile bir reaksiyonun hızlandırılması olayı.


kataliz İng. catalysis

Bir kimyasal tepkimenin katalizörler tarafından hızlandırılması olayı.


kataliz İng. catalysis

Katalizör katımı ile, bir kimyasal tepkime hızının değişimi olayı.


kataliz Fr. catalyse

(kimya)


kataliz Fr. catalyse

Katalizör varlığıyla bir tepkimenin hızının değiştirilmesi olayı.


kataliz İng. catalysis

Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan, başka maddelerin bileşimi üzerine etki ederek tepkimenin oluşmasını veya hızının değişmesini sağlaması.


kataliz için benzer kelimeler


kataliz, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'a', 'l', 'i', 'z', şeklindedir.
kataliz kelimesinin tersten yazılışı zilatak diziliminde gösterilir.