katım

katım

a. Katma işi: Koç katımı.


katım Fr. Add
katım Fr. Addition
katım Fr. intercalaire
katım İng. addition

Bir ortamı, karışımı, çözeltiyi ve benzerini istenilen bileşime getirmek için katılan nicelik.


katım için benzer kelimeler


katım, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
katım kelimesinin tersten yazılışı mıtak diziliminde gösterilir.