katısal yazıtlı derice

katısal yazıtlı derice Fr. Autographisme, dermographie, dermographisme, dermatose stéréographique

katısal yazıtlı derice için benzer kelimeler


katısal yazıtlı derice, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 't', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', 'c', 'e', şeklindedir.
katısal yazıtlı derice kelimesinin tersten yazılışı ecired ıltızay lasıtak diziliminde gösterilir.