katlı geçerdeğer dizgesi

katlı geçerdeğer dizgesi

bk. çoklu kur sistemi


katlı geçerdeğer dizgesi için benzer kelimeler


katlı geçerdeğer dizgesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
katlı geçerdeğer dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid reğedreçeg ıltak diziliminde gösterilir.