katsayılar matrisi

katsayılar matrisi İng. matrix of coefficients

(...)


katsayılar matrisi için benzer kelimeler


katsayılar matrisi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'r', ' ', 'm', 'a', 't', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
katsayılar matrisi kelimesinin tersten yazılışı isirtam ralıyastak diziliminde gösterilir.