kavuşur algler

kavuşur algler Fr. spirogyre

(botanik)


kavuşur algler için benzer kelimeler


kavuşur algler, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'v', 'u', 'ş', 'u', 'r', ' ', 'a', 'l', 'g', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kavuşur algler kelimesinin tersten yazılışı relgla ruşuvak diziliminde gösterilir.