kaynakçasal kimlik

kaynakçasal kimlik İng. bibliographical entry

Bir yayını ötekilerden ayırmaya, tam olarak tanıtmaya ya da elde etmeye yarayan bilgilerin tümü.


kaynakçasal kimlik için benzer kelimeler


kaynakçasal kimlik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'n', 'a', 'k', 'ç', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'i', 'm', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
kaynakçasal kimlik kelimesinin tersten yazılışı kilmik lasaçkanyak diziliminde gösterilir.