kaynama

kaynama

a. Kaynamak işi: “Kırılan kaval kemiği yeni yeni kaynamaya başladığında arkadaşları ona içkiye devam ederse sakat kalacağını söylediler.” -İ. O. Anar.


kaynama Fr. Bouillonnement, ébullition
kaynama

Kum ve kireçten yapılan harçla örülen sağlam duvar.


kaynama İng. boiling

Bir sıvının doygun buhar basıncının bulunduğu ortamın basıncına denk olduğu durumda, kabarcık oluşumuyla birlikte buhar evresine geçişi.


kaynama İng. boiling

Bir sıvının buhar basıncının, bulunduğu ortamın basıncına eşit olduğu durumda, kabarcık oluşturarak buhar haline geçişi.


kaynama İng. boiling

Bir sıvıda, en yüksek buğu basıncının dış basınca eşit olduğu sırada, kabarcık çıkması olayı.


kaynama Osm. galeyân

(kimya)


kaynama için benzer kelimeler


kaynama, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'n', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
kaynama kelimesinin tersten yazılışı amanyak diziliminde gösterilir.