kaynama noktası yükselimi

kaynama noktası yükselimi İng. elevation of boiling point

Yabancı özdeciklerin katılmasıyla, arı bir sıvının kaynama noktasının daha yüksek sıcaklığa ağması.


kaynama noktası yükselimi İng. boiling-point elevation

Bir çözücünün kaynama noktasının, uçucu olmayan bir çözünenini özdeciksel yoğunlaşımı ölçüsünde yükselimi


kaynama noktası yükselimi için benzer kelimeler


kaynama noktası yükselimi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'n', 'a', 'm', 'a', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', ' ', 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
kaynama noktası yükselimi kelimesinin tersten yazılışı imilesküy ısatkon amanyak diziliminde gösterilir.