kese

kese Far. k³se

(I) a. 1. Cepte taşınan, içine para, tütün vb. konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba: “Çıkarken elini göğsüne sokup bir kese çıkardı, keseden alabildiği kadar para alıp delikten attı.” -F. Otyam. 2. sf. Bu küçük torba miktarında olan: Üç kese tütün. 3. Bazı şeylerin üzerine geçirilen, kumaştan çanta biçiminde kap: Kur'an kesesi. 4. Yıkanırken kir çıkartmak için ele geçirilen, vücudu ovmaya yarayan, bürümcükten, cep biçiminde bez. 5. mec. Bir kimsenin mal varlığı: “Bu sadeleşme vücut ve keseye daha elverişli idi.” -F. R. Atay. 6. anat. Organizmanın bazı boşlukları. 7. bit. b. Su bitkilerinde içi hava ile dolu olan ve bitkinin suda yüzer durumda kalmasını sağlayan şişkinlik. 8. tar. Beş yüz kuruşluk para birimi.

II) sf. hlk. Kısa, kestirme (yol).


kese

Kestirme, kısa (yol vb.).


kese

Kısa (yol için).

< Far. kîse) kese


kese

< T. kes-e: Kestirme, kısa yol


kese

Kestirme, kısa, kese yol


kese

Kestirme; kısa; kısa yol || kese gelmek: kısa anlatmak || keseden getmek: kısa yoldan gitmek


kese

Ev idaresi, kestirme


kese

Cepte taşınan küçük torba


kese

Kestirme


kese

Kestirme, kısa yol


kese İng. pouch

Torba ya da cep biçiminde herhangi bir yapı. Cep.


kese Osm. kîse

(biyoloji)


kese, cep Fr. poche

(zooloji)


kese

Değeri ve sayısı altın ya da gümüş olduğuna göre ve zaman zaman değişen belli bir para birimi.


kese İng. pouch

(anlamdaş. cep): Torba ya da cep biçiminde herhangi bir yapı.


kese

Kesin, kati


Kese

Kastamonu ili, Taşköprü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


kese için benzer kelimeler


kese, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'e', şeklindedir.
kese kelimesinin tersten yazılışı esek diziliminde gösterilir.