kesimsel bunalım

kesimsel bunalım İng. sectorial crisis

Ekonominin bütününden ziyade belli sanayi kollarında yaşanan darboğazlar.


kesimsel bunalım için benzer kelimeler


kesimsel bunalım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'u', 'n', 'a', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
kesimsel bunalım kelimesinin tersten yazılışı mılanub lesmisek diziliminde gösterilir.