kesimsel gelir dağılımı

kesimsel gelir dağılımı İng. sectoral income distribution

Bir ülkede belirli bir dönem içinde üretilen gelirin tarım, sanayi, hizmet kesimleri arasında paylaşımı. krş. kişisel gelir dağılımı, mesleki gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı


kesimsel gelir dağılımı için benzer kelimeler


kesimsel gelir dağılımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kesimsel gelir dağılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılığad rileg lesmisek diziliminde gösterilir.