kesin eşitsizlik

kesin eşitsizlik İng. strict inequality

kesin eşitsizlik için benzer kelimeler


kesin eşitsizlik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'i', 'n', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
kesin eşitsizlik kelimesinin tersten yazılışı kilzistişe nisek diziliminde gösterilir.