kıl korkusu

kıl korkusu Fr. Trichophobie, trichomanie

kıl korkusu için benzer kelimeler


kıl korkusu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
kıl korkusu kelimesinin tersten yazılışı usukrok lık diziliminde gösterilir.