kılgısal zekâ

kılgısal zekâ İng. practical intelligence

1. Uygulamalı bilgiler edinmeye ya da iş başında öğrenmeye yatkın zekâ. 2. Seçme ve değerlendirme gerektiren durumlarda uygun karar verme bakımından başarılı zekâ.


kılgısal zekâ için benzer kelimeler


kılgısal zekâ, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 'z', 'e', 'k', 'â', şeklindedir.
kılgısal zekâ kelimesinin tersten yazılışı âkez lasıglık diziliminde gösterilir.