genel zekâ

genel zekâ

a. eğt. 1. Bireyin belli, özel veya bağımsız yeteneklerinden ayrı olarak karşılaştığı genel durumlara uymada gösterdiği yetenek veya güç. 2. Zekâ testleriyle ölçülen değişik yetenek ve güçlerin birleşimi.


genel zekâ İng. general intelligence

1. Bireyin belli, özel ya da aşağı yukarı bağımsız yeteneklerinden ayrı olarak, karşılaştığı genel durumlara uymada gösterdiği yetenek ya da güç. 2. Zeki testleriyle ölçülen değişik yetenek ve güçlerin bireşimine verilen ad.


genel zekâ için benzer kelimeler


genel zekâ, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'z', 'e', 'k', 'â', şeklindedir.
genel zekâ kelimesinin tersten yazılışı âkez leneg diziliminde gösterilir.