soyut zekâ

soyut zekâ İng. abstract intelligence

Düşünme ve yeni durumlara uyma konularında soyut kavramlar ile simgelerden başarılı biçimde yararlanma yeteneği.


soyut zekâ için benzer kelimeler


soyut zekâ, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'y', 'u', 't', ' ', 'z', 'e', 'k', 'â', şeklindedir.
soyut zekâ kelimesinin tersten yazılışı âkez tuyos diziliminde gösterilir.