çoklu zekâ

çoklu zekâ

a. Birçok zekâ türünü bir arada kullanan zekâ.


çoklu zekâ için benzer kelimeler


çoklu zekâ, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'l', 'u', ' ', 'z', 'e', 'k', 'â', şeklindedir.
çoklu zekâ kelimesinin tersten yazılışı âkez ulkoç diziliminde gösterilir.