analitik zekâ

analitik zekâ

a. Sebep sonuç ilişkisini etkin bir biçimde kurabilen, kavrama ve algı seviyesi yüksek olan zekâ.


analitik zekâ için benzer kelimeler


analitik zekâ, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'z', 'e', 'k', 'â', şeklindedir.
analitik zekâ kelimesinin tersten yazılışı âkez kitilana diziliminde gösterilir.