mekanik zekâ

mekanik zekâ İng. mechanical intelligence

Makineler, el araç ve gereçleri ile uğraşma ya da bunların kullanılmasıyle ilgili sorunları çözme gücü.


mekanik zekâ için benzer kelimeler


mekanik zekâ, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'k', 'a', 'n', 'i', 'k', ' ', 'z', 'e', 'k', 'â', şeklindedir.
mekanik zekâ kelimesinin tersten yazılışı âkez kinakem diziliminde gösterilir.