toplumsal zekâ

toplumsal zekâ İng. social intelligence

1. Toplumsal çevreye uyma ve onu geliştirme yeteneği. 2. Toplumsal ilişkileri etkili biçimde kurabilme, sürdürebilme ve değişen toplumsal durumlara uyabilme gücü.


toplumsal zekâ için benzer kelimeler


toplumsal zekâ, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, â harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'l', 'u', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 'z', 'e', 'k', 'â', şeklindedir.
toplumsal zekâ kelimesinin tersten yazılışı âkez lasmulpot diziliminde gösterilir.