kirleten öder prensibi

kirleten öder prensibi

bk. kirleten öder ilkesi


kirleten öder prensibi için benzer kelimeler


kirleten öder prensibi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'r', 'l', 'e', 't', 'e', 'n', ' ', 'ö', 'd', 'e', 'r', ' ', 'p', 'r', 'e', 'n', 's', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
kirleten öder prensibi kelimesinin tersten yazılışı ibisnerp redö netelrik diziliminde gösterilir.