kırsal bayındırım

kırsal bayındırım Osm. köy imarı, kır imarı

Belediye sınırları dışında kalan kırsal alanlarda bayındırlık etkinliklerini düzenlemeyi amaçlayan yasal kuralların, denetimlerin uygulanması.


kırsal bayındırım için benzer kelimeler


kırsal bayındırım, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
kırsal bayındırım kelimesinin tersten yazılışı mırıdnıyab lasrık diziliminde gösterilir.