kızıl damar karımı

kızıl damar karımı Fr. Artériologie

kızıl damar karımı için benzer kelimeler


kızıl damar karımı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kızıl damar karımı kelimesinin tersten yazılışı ımırak ramad lızık diziliminde gösterilir.