kloramin

kloramin İng. chloramin

Formülü ClNH2 ve e.n. 66 °C olan, sodyum hipoklorit ve amonyaktan hazırlanan patlayıcı bir sıvı. Kloramin Grignard reaktifi ile primeramin verir.


kloramin için benzer kelimeler


kloramin, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'o', 'r', 'a', 'm', 'i', 'n', şeklindedir.
kloramin kelimesinin tersten yazılışı nimarolk diziliminde gösterilir.