klorlama

klorlama

a. Klorlamak işi, klor katma.


klorlama İng. chlorination

Suya, mikropları öldürmek amacıyla klor katma.


klorlama İng. chlorination

1.Bir bileşiğe özellikle yapıdaki hidrojen atomu ile yer değiştirterek klorun sokulması. 2.Suyun klorla sterilisazyonu.


klorlama İng. chlorination

Klor gazı veya klor bileşikleriyle suyun dezenfeksiyon işlemi.


klorlama, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'o', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
klorlama kelimesinin tersten yazılışı amalrolk diziliminde gösterilir.