klormetiazol edisilat

klormetiazol edisilat İng. chlormethiazole edicilate

Yapıca tiyamine benzeyen hipnotik ilaç.


klormetiazol edisilat, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'o', 'r', 'm', 'e', 't', 'i', 'a', 'z', 'o', 'l', ' ', 'e', 'd', 'i', 's', 'i', 'l', 'a', 't', şeklindedir.
klormetiazol edisilat kelimesinin tersten yazılışı taliside lozaitemrolk diziliminde gösterilir.