klorofil

klorofil Fr. chlorophylle

a. (l ince okunur) bit. b. Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini sağlayan ve bitkilere yeşil renklerini veren madde: “Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler.” -H. Taner.


klorofil İng. chlorophyll

(Yun. khloros: yeşil; phyllon: yaprak) Bitkilerde, alglerde ve kamçılılarda bulunan, ortasında magnezyum kapsayan porfirin halkasından oluşan, yan zincirleri farklı klorofillerde (klorofil a, b, c, d) farklı olan, kloroplâstların tilâkoit zarları üzerinde yerleşmiş, spektrumdaki kırmızı, mor ışınları emerek ışık enerjisini yakalayan yeşil fotosentez pigmenti.


klorofil İng. chlorophyll

Yeşil bitki pigmentinin başlıca bileşeni. Bitkilerdeki fotosentez işlemini başlatan boyar madde (pigment).


klorofil Osm. mâdde-i hadrâ

(botanik)


klorofil Fr. chlorophylle

Bitki hücrelerinde "kloroplast adı verilen bir pigmentin içerisinde bulunan ve fotosentez olayında ışık enerjisini soğurarak kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment maddesi.


klorofil İng. Chlorophyll

(Yun. khloros = yeşil, Yun.phyllon = yaprak) Bitkilerde ve bazı birgözeli kamçılılarda bulunan yeşil renk maddesi; klorofil a, klorofil b.


klorofil için benzer kelimeler


klorofil, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'o', 'r', 'o', 'f', 'i', 'l', şeklindedir.
klorofil kelimesinin tersten yazılışı liforolk diziliminde gösterilir.