kuruma çatlakları

kuruma çatlakları Osm. yübûset fürceleri

Çamurlu çökelleri, güneşte ve havada kuruyarak büzülmeler ile oluşan poligon biçimli çatlaklar.


kuruma çatlakları için benzer kelimeler


kuruma çatlakları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'u', 'm', 'a', ' ', 'ç', 'a', 't', 'l', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kuruma çatlakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkaltaç amuruk diziliminde gösterilir.