deri çatlakları

deri çatlakları İng. rhagades

Epidermis ve koryumun yarık tarzında parçalanması veya çizgi biçiminde yırtılması, ragades. Egzama, alerjik purpura ve bıcılganda görülür.


deri çatlakları için benzer kelimeler


deri çatlakları, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'ç', 'a', 't', 'l', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
deri çatlakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkaltaç ired diziliminde gösterilir.