lim simgesi

lim simgesi İng. lim symbol

(...)


lim simgesi için benzer kelimeler


lim simgesi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'm', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
lim simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis mil diziliminde gösterilir.